Biz hakda

about us

Hebei Zebo Biotehnologiýa Co., Ltd.

Maksadymyz ilki bilen hil, ilki bilen abraý.

“Hebei Zebo Biotechnology Co., Ltd.” nepis himiki maddalary öwrenmäge, ösdürmäge, öndürmäge we satmaga gönükdirilen kärhana.2010-njy ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, soňky on ýylda gowy abraýy, ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty bilen müşderileriň ykrar edilmegine eýe boldy we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin ýakyn gatnaşyk gurdy.Kompaniýanyň esasy önümlerine derman araçylary, organiki araçylar, kosmetiki çig mal, organiki erginler, iýmit goşundylary we ş.m. girýär. Maksadymyz ilki bilen hil, abraý.

Inçe himiki serişdeleri öndüriji hökmünde doly önümçilik enjamlarymyz, hünärmen tehniki toparymyz we ýokary hilli hyzmatymyz bar.Zebo-nyň hyzmaty, müşderilere giňişleýin we jikme-jik önüm suratlaryny we önüm parametrlerini hödürleýän Zebo-nyň çalt ösmegi üçin ýeke-täk jadyly ýaragdyr.Müşderilere satyn almak, sargyt etmek we gözleg ýaly toplumlaýyn hyzmatlary hödürlemek, müşderiler üçin dürli organiki birleşmeleri özleşdirmek we sintezlemek üçin özbaşdak gözleg we ösüş bar.“Zebo” -nyň her bir müşderisi öňünden satuwda, satuwda we satuwdan soň bir bitewi hyzmaty başdan geçirsin.Kompaniýanyň kadaly işlemegini we işewürligiň ösmegini üpjün etmek üçin kompaniýa degişli dolandyryş we iş edarasyny takyklamak we olary her derejede dolandyrmak üçin esasy bölümleri döretdi. Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Önüm we ulanyş

Derman önümleri üçin aralyk, API, weterinariýa araçylary, kosmetiki çig mal, iýmit goşundylary üçin ulanylýar ...

摄图网_501162494_药品(非企业商用)

Derman önümleri aralyk

摄图网_501395228_宠物医院兽医做体检(非企业商用)

Weterinariýa araçylary

application

Kosmetiki çig mal

category02

Iýmit goşundysy

Üstünlik

Qualityokary hilli önüm

Professional tehniki topar

Bäsdeşlik bahasy

Professional tehniki topar

Satuwdan soň gowy hyzmat

Öz zawody bilen bahasy pes, önümiň hili kepillendirilýär, wagtynda jogap beriň we tehniki kynçylyklary çözmek aňsat. Önümiň diwersifikasiýasy müşderilere has köp mümkinçilik berip biler. Önümiň diwersifikasiýasy müşderilere has köp saýlaw berip biler.
Getirilenden soň, müşderi haryt alýança logistika gözegçilik ederis.Önüm synagdan geçirilenden soň, haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize jogap bermegiňizi haýyş edýäris.Bu meseläni gysga wagtda çözeris.

factory

Töleg möhleti we iberiş

T / T tarapyndan töleg, günbatar bileleşigi, pul programmasy, bitcoin, söwda kepilligi buýrugy (Kredit kartoçkasy, paypal ...)
EMS, TNT, DHL, FEDEX, UPS, USPS ...

about us
about us