banner
banner
banner

IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

Qualityokary hilli önüm, Professional tehniki topar

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany hakda

about us

näme edýäris

“Hebei Zebo Biotechnology Co., Ltd.” nepis himiki maddalary öwrenmäge, ösdürmäge, öndürmäge we satmaga gönükdirilen kärhana.2010-njy ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, soňky on ýylda gowy abraýy, ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty bilen müşderileriň ykrar edilmegine eýe boldy we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin ýakyn gatnaşyk gurdy.Kompaniýanyň esasy önümlerine derman araçylary, organiki araçylar, kosmetiki çig mal, organiki erginler, iýmit goşundylary we ş.m. girýär. Maksadymyz ilki bilen hil, abraý.

has köp >>
 • Our serve

  Biziň hyzmatymyz

  doly önümçilik enjamlary, hünärmen tehniki topary we ýokary hilli hyzmaty bar.

 • Customer approval

  Müşderiniň tassyklamasy

  2010-njy ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, soňky on ýylda gowy abraý, ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmat bilen müşderileriň ykrar edilmegine eýe boldy.

 • Timely feedback

  Wagtynda seslenme

  Öz zawody bilen bahasy pes, önümiň hili kepillendirilýär, wagtynda jogap beriň we tehniki kynçylyklary çözmek aňsat.

amaly

Önümlerimiz dürli pudaklarda giňden ulanylýar

habarlar

Iň soňky habarlar üçin bizi yzarlaň

news01

2022 Strategiki ösüş konferensiýasy

Hebei ze bo biologiki tehnologiýa LTDHel ...

2022 Strategiki ösüş konferensiýasy

Hebei ze bo biologiki tehnologiýa LTDDüýn 2022-nji ýyldaky ýyllyk gatlak ...
has köp >>

1, 3 ~ dimetilpentamin gidrokl bilen tanyşlyk ...

1, 3-dimetilpentamin gidroklorid 1, 3 ölçegli duzly kislotaly görnüşdir ...
has köp >>